hasbahce-ekibimiz

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için çeşitli sosyal yardım projeleri uygulayan STK, hayatın her alanında bazı zorluklarla karşılaşabilen özel gereksinimli bireyleri güçlendirmeyi hedefler. Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yola çıkan dernekler, hiçbir kar amacı gütmeksizin tamamen gönüllülük esasına dayanarak çalışmalarını yürütür.

Gereksinimli bireyleri destekleme sürecinde, onların haklarının korunması, toplumda eşitliğin sağlanması adına önemli bir adımdır. Engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu yasal düzenlemelere bağlı kalan STK’lar, engellilerin haklarının korunması adına ellerinden gelen gayreti gösterir.

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Faaliyetleri Nelerdir?

Sivil toplum kuruluşları kamu yararınadır. Dernekler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm gereksinimli bireyleri destekleme sürecinde eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına katkıda bulunur. Sosyal dayanışmalar sağlamak amacıyla kurulan STK’lar, bünyesinde toplanan engelli vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik gerekli faaliyetlerde bulunur.

  • C vatandaşı olan ve derneklerin çatısı altında toplanan gereksinimli bireyler ve aileleri için hiç bir ayırım yapmaksızın, ihtiyaçları doğrultusunda destekler verilir.
  • Dernekler engelli vatandaşlara tedavi, ayni yardım, eğitim, tekerlekli sandalye ihtiyaçları konusunda destekler.
  • Engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşama adaptasyonlarını sağlamak amacı ile eğitim ve etkinlikler düzenler.
  • STK’lar engelli ailelerinin haklarını savunup hukuki konularda yol gösterip danışmanlık hizmeti de verebilir.
  • Dernekler, bünyesinde açılan atölyeler ile engelli ve ailelerinin el becerilerinin gelişmesini ve istihdam sağlamayı hedefler.
  • Dernekler engelliler yararına yapılacak sosyal sorumluluk projelerinde kebi diğer STK’lar ve meslek profesyonelleri ile işbirliği yapmayı da amaçlar.

Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Amacı Nedir?

Gereksinimli bireyleri destekleme sürecinde ruhen ve bedenen kendilerini yeterli güçte hissedebilmeleri için eğitici, birleştirici ve tedavi edici faaliyetlerde bulunulur. İş sahaları ve yeteneklerini geliştirecekleri atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlayan dernekler, engelli bireyleri tüketici pozisyonundan üretici konumuna getirerek toplumda kendilerine yer bulmalarını hedefler. Engelli bireylerin de, üretkenlikleri ile ülke kaynaklarından eşit pay almalarını destekler.

Gereksinimli bireylerin hak ve taleplerinin savunucusu, aynı zamanda takipçisi olan STK, kimsesiz ve yardıma muhtaç engellilerin rehabilitasyonlarını sağlamada da önemli roller üstlenir. Ortopedik engellileri olan bireylerin ihtiyaç duyduğu araç gereçleri temin etmek, maddi ve manevi yardımda bulunmak, onlara ve ailelerine destek olmak derneğin en önemli amaçları arasında yer alır.