Yaşa Göre Disleksi Belirtileri Nelerdir?

Disleksi bir çeşit öğrenme güçlüğüdür. Bir bireyin normal bir zeka seviyesine sahip olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan özel bir öğrenme bozukluğudur. Standart testlere göre yaşı, zekâsı ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulan kişilerde; okuma, konuşma, akıl yürütme, matematik ve yazılı anlatımının beklenenin önemli miktarda altında olması ile tanısı konan bir bozukluktur.

Okul öncesi, okul dönemi ve yetişkinlik dönemi de olmak üzere disleksi belirtileri değişiklik gösterir.

Disleksi Belirtileri Yaşa Göre Nedir?

Disleksi belirtileri, yaşa ve kişiye bağlı olarak değişir. Küçük yaşlardaki çocuklarda geç konuşma, yeni kelimeler öğrenmede zorluk yaşama ve oyun oynarken sorunlarla karşılaşma gibi belirtiler görülebilir. Disleksi belirtileri, genellikle çocukların okula başlaması ile birlikte daha da belirginleşir. Yetişkinlik döneminde de bazı disleksi belirtileri görülebilir.

Disleksinin okul öncesi çocuklarda belirtileri;

 • Harfler ve harflere ait olan sesleri karıştırır.
 • Yeni kelimeleri öğrenmekte gecikir.
 • Konuşmada gecikir.
 • Uzun kelimeleri doğru şekilde telaffuz edemez.
 • Harf ve kelime oyunları gibi bazı aktivitelerde yavaş tepkiler verir.
 • Kopyalama ve boyamada zayıflık yaşar.

Okul çağındaki bireylerde disleksi belirtileri;

 • Ona kadar sayma, haftanın günlerini ve alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yapmakta zorlanır.
 • Bazı kelime kafiyelerini anlayamaz.
 • Okumada zorluklar yaşayabilir.
 • Kelimeleri yanlış şekilde heceler ve telaffuz ederken zorlanabilir.
 • Nesnelerin isimleri yerine “şey, o, şu” gibi genel kelimeler kullanabilir.
 • 9 yerine 6 ya da d yerine p yazmak gibi harf ve rakamları yanlış yerleştirebilir.
 • Matematiksel işlemleri yapmada sıkıntılar yaşayabilir.
 • Sözlü̈ ve yazılı dili organize edemeyebilir.
 • Uzun okuma parçalarını takip edemeyebilir. Bu parçaları anlamada sıkıntılar yaşayabilir.
 • Yazmada güçlük yaşayabilir.
 • Okudukları metinden anlam ve sonuçlar çıkaramayabilir.
 • Sınıf içinde yüksek sesle okumaktan kaçınabilir.

Disleksinin yetişkinlerde de devam eden bir şekli bulunur.
Yetişkin disleksi belirtileri;

 • Akıcı okumada problem yaşayabilir.
 • Anlamak için aynı şeyi birden fazla okumak durumunda kalabilir.
 • Yazım yanlışları yapabilir.
 • Not alma gibi düşüncelerini kâğıda aktarmada zorluklar çekebilir.
 • Sağ̆-sol kavramlarında halâ sıkıntılar yaşayabilir.
 • Kolay kaybolabilir.
 • Yabancı dil öğrenmekte zorluklar yaşayabilir.
 • Telefon şifresi, bilgisayar şifresi ya da telefon numaraları gibi bilgileri hatırlamakta zorlanabilir.

Disleksi belirtileri hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Her çocuk bizim için özeldir.