Yaratıcı ve duygusal salınım için gerekli oyuncaklar

Özel gereksinimli bireylerin eğitimleri ve onlara sağlanacak destek son derece önemlidir. Özel gereksinimli bireyler, alacakları eğitim ile mevcut yeti yitimlerinin (Özürlülük), engele dönüşmesini engelleyebilir. Özellikle formel eğitim sistemi dışında kalan özel gereksinimli bireyler için özel eğitim hizmetlerinin önemi daha da fazladır. Bu kapsamda sadece devlet değil sivil toplum kuruluşları da çok büyük roller üstlenir.

Özel gereksinimli bireylerin erken tanı alması; çocuk ve ailelerinin sağlık, eğitim, istihdam, bağımsız yaşam ve okul kaynaştırma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasında, sivil toplum kuruluşları etkin rol oynar.

Türkiye’de özel gereksinimli bireyler için pek çok STK, hizmet verir. Özel gereksinimli çocukların erken eğitim programlarına dahil edilmesi için ihtiyaç duyulan araştırma ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini artırmak için STK’lar, sektörde yer elen profesyoneller ile özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini bir araya getirir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının Özel Gereksinimli Bireylere Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Kâr amacı olmayan ve gönüllülük esası ile hareket eden sivil toplum kuruluşu dernekleri, özel gereksinimli çocuklara pek çok alanda destek sunar. Özel gereksinimli bireyler için yapılacak çalışmalarla ilgili olarak STK, kurumlar ve kişilerle işbirliği halinde faaliyet gösterir. Özel gereksinimli bireylere psikolojik ve bedensel olarak, kendilerine yeterli gücü kazanabilmeleri için eğitici, birleştirici çalışmalarda bulunan STK dernekleri, iş alanları ve atölyeler açıp gerekli eğitimi sağlamayı hedefler. Özel gereksinimli bireyleri, tüketici pozisyonundan üretici pozisyonuna getirerek topluma kazandırmak en büyük amaçlarıdır.

STK’ların özel gereksinimli bireylere sağladığı diğer faydalar ise şu şekildedir.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm özel gereksinimli bireyler için eğitim ve sağlık ihtiyaçlarında gerekli katkıyı sağlayabilir.
  • Sosyal dayanışma sağlamak üzere bir ara gelen bireyler tarafından kurulan kuruluşlar hiçbir kar gütmez.
  • Bünyesinde yer alan özel gereksinimli bireyler için hiçbir ayırım gözetmeksizin gerekli desteği sağlamayı amaçlar.
  • Özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda tedavi, yardım ve eğitim imkanı sağlamaya odaklanan STK dernekleri, ailelerinin bilinçlendirilmesini hedefler.
  • Toplumun bilinçlendirilmesi ile özel gereksinimli bireylerin, toplumsal yaşama aktif olarak katılmasına öncülük yapmada önemli roller üstlenir.