Duyu bütünleme bozukluğu tedavisi

Sivil toplum kuruluşları (STK), belli bir amaç doğrultusunda bireylerin bir araya gelerek örgütlendiği bağımsız birliktir. Devletin resmi olarak ulaşamadığı sosyal ve siyasal sorunlara çözüm önerileri getiren, devlet üzerinden kısmi olarak aldıkları yükler ile dolaylı şekilde devletin sosyal denge ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlayan kuruluşlardır.

Özel gereksinimli bireylere destek amacı ile birçok çalışma içinde bulunan STK, çocuk ve aile eğitimi alanında oldukça faaldir. Özel gereksinimli bireylere destek sağlayan STK’lar birbirinden farklı faaliyetlerde bulunur.

Özel Gereksinimli Bireylere Destek İçin Çalışan 5 Önemli Sivil Toplum Kuruluşu Hangileridir?

Özel gereksinimli bireylere destek sağlayan STK’ların, çocukların eğitiminin yanı sıra aile eğitimi konusunda da önemli çalışmaları vardır.

  1. Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi (EÇADEM)

Çocuk ve ailelerine tamamen ücretsiz olarak hizmet veren EÇADEM, Sarıyer Belediyesi’nin proje ortağı olduğu ve İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) finansal desteği ile kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Özel gereksinimli çocuklara ve ailelerine yönelik eğitim ve aktivite desteği sağlar.

  1. Engeli Olan Bireyler ve Aileleri Gelişim Merkezi (EBAGEM)

Özel gereksinimli bireylere destek ve yakınlarının bilinçlenmesine katkıda bulunmak, sosyal hayata daha çok katılmalarını, kişisel ve mesleki açıdan gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile kurulmuş bir kuruluştur. El sanatları kursları, engelli bireyler ve ailelerine yönelik eğitimler, geziler faaliyetleri içinde yer alır.

  1. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED)

Eğitimde fırsat eşitliğini savunan çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu, görme engelli bireylerin eğitimini destekleyici çeşitli çalışmalarda bulunur. Engelli olmanın maddi ya da manevi olarak istismarı ile mücadele etmek üzere faaliyetlerde bulunur.

  1. Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV)

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) tanısı alan bireylerin, bağımsız yaşam ve kaynaştırma ihtiyaçlarının karşılanması üzerine çeşitli katkılarda bulunmak üzere kurulmuştur. Yerelde farkındalık çalışmaları, OSB şüphesi olan ailelere gerekli yönlendirmeler yapmak, erken eğitimlere destek vermek gibi çalışmalarda bulunur.

  1. Down Sendromu Derneği (DSD)

Down sendromlu bireylerin daha üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamak üzere kurulan sivil toplum kuruluşudur. Toplumun engellilik algısını değiştirmeyi hedefleyen kuruluş, uluslararası platformdaki araştırmaların, Türkiye’de uygulanmasını sağlamak üzere çalışmalar yürütür. Faaliyetleri içinde ailelere eğitimler vermek, araştırmalar yapmak sıralanabilir.