rehberlik-turleri-nelerdir

Rehberlik türleri nelerdir bakıldığında birçok türü bulunmaktadır, rehberlik bakıldığı zaman fırsat ve toplumsal gerekliliklere daha etkili bir şekilde yaklaşması sağlanır ve aynı zamanda daha etkili bir şekilde ilişkilerin kurulması sağlanır. Rehberlik ile ve kişilerin içerisinde yaşadığı toplumda kişilerin sorunlarını çözmesi sağlanır özgür ve sorumlu olması için yardımcı olacak deneyimler kazandırılmaktadır. 

Rehberlik ile beraber bireylerin kendini çözmesi ve içerisinde yaşadığı toplumun özgür bir üyesi olması için deneyim kazandırılmaktadır. Rehberlik türleri ile beraber gencin kendi hayatında hedef ile yön verme gücü geliştirmesine yardım edilir ve özgü katkılar yapılırken kişilere yol gösterilmektedir. Kişinin 4 farklı rehberlik türü bulunur, bunlardan biri kendini tanıması, çevrede kendine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizli güçlerini geliştirmesi, çevresine uyum yapması sağlanabilir. 

Eğitim Alanında Rehberlik 

Eğitim alanında rehberlik bakıldığı zaman rehberlik hizmetinin en yaygın kullanım alanlarından biri olmaktadır. Rehberlik hizmetleri ile beraber çağdaş eğitim sistemi ile beraber günümüzde öğrenci olan kişilik hizmetleri kapsamında yürütülür, okulların yanı sıra okullar için de hizmetleri birleştirici, eş güdümü sağlamak için bölgesel rehberlik ve merkezleri de geliştirilmiştir. 

Eğitimsel rehberlik genellikle eğitim kurumlarında uygulanan bir rehberlik olmaktadır ve rehberlik etkinliklerinin çoğunu oluşturan bir rehberliktir. Eğitsel rehberlik ile beraber öğrencilere okul seçme, okulda uyum sağlama, okulda başarılı olması, verimli çalışma alışkanlığı kazandırmak, okulda başarıyı sağlamak gibi birçok yeteneğin geliştirmesinde etkili zaman kullanımı konularında yardım sağlanır. 

E Rehberlik Nedir? 

E rehberlik uygulamalarına bakıldığında rehberlik uygulamalarının eğitim kurumlarında bir internet programı ile sunulması olmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı MEBBİS üzerinden e rehberlik eğitimini sunar. E rehberlik ile beraber psikolojik danışmanlık hizmetleri sağlanır ve aynı zamanda rehberlik alanında araştırma merkezi ile beraber çalışmasına olanak sağlar. 

Eğitimde Rehberlik Türleri 

Eğitimde rehberlik türleri bakıldığında eğitsel rehberlik problem alanlarına göre rehberliğin ilk bölümünü oluşturur. Eğitim kurumları ile uygulana rehberlik etkinliklerinin büyük bir kısmını oluşturur. Eğitsel rehberliklerle beraber öğrencilere yarar sağlanmaktadır bunun dışında öğrencilerin akademik başarısını arttırmaya yönelik olarak etkinliklerden bazıları şu şekilde olmaktadır, 

  •  Etkili bir zaman kullanımı, sınava hazırlanma yöntemleri 
  • Öğrenmeye güdüleme durumu, öğrenme engelleri ile baş etmek 
  • Belleği etkili bir şekilde kullanmak, yetenek ile beraber kulüp çalışmaları 
  • Oryantasyon, eğitsel planlama yöntemleri 
  • Öğrencilerin okul ve çevresine uyum sağlama durumu 
  • Mezun olduktan sonrasında gidebileceği üst öğrenim kurumları konusunda bilgilendirme 
  • Eğitsel kol etkinliklerine katılım, verimli ders çalışmayı sağlamak 
  • Okul içi ve dışı sınavlar konusunda bilgilendirme 
  • Okuma ve öğrenme güçlüğü olan kişilerin tespiti ile yardım etme 
  • Üstün yetenekli olan öğrencileri belirleme ve yönlendirme durumu 

Gibi imkanlarla beraber eğitsel rehberlikte öğretmen davranışları büyük bir önem taşır ve bu kapsam içerisinde öğretmenler tavır sergileme konusunda destek sağlar. Eğitsel rehberlikte öğretmenlerin davranışları büyük bir önem taşır ve öğretmenlerle beraber kişilerin rehberlik konusunda uygun öğrenme atmosferi oluşturulur. 

Temel İşlevlerine Göre Rehberlik 

Temel işlevlerine göre rehberlik türleri bakıldığı zaman uyum sağlayıcı rehberlik bakıldığında uyum sağlama ile yaşanan uyum sorunlarını çözmeye yönelik rehberlik hizmetleri sağlar. Temel işlevlerine göre rehberlik bakıldığında yöneltici rehberlik, ayarlayıcı rehberlik, gelişimsel rehberlik, önleyici rehberlik, tamamlayıcı rehberlik, iyileştirici rehberlik ile beraber krize müdahale edici rehberlik uygulamaları olmaktadır. Temel işlevlerine göre rehberlik işlemlerine bakıldığında tüm bu işlevlerden oluşmaktadır. 

Ram Rehberlik Nedir? 

Ram rehberlik bakıldığında çocuklarla alakalı özel eğitim, zihinsel yeterlilik, otizm durumu, görme kaybı, işitsel kaybı gibi birçok alanda rehberlik ve psikolojik danışmanlık konularına ihtiyaç duyulduğu zamanlarda destek sağlayan Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak ücretsiz destek veren alanlardır. Rehberlik ve araştırma merkezleri yani RAM üzerinde öğrencilerin yerine aileler başvuru yapabilmektedir. 

Ram rehberlik ile beraber yetersizlik ile beraber etkilenen çocuğunuz bulunursa ve bu durumdan şüpheleniyorsanız öncelikle okullarda bulunan rehberlik servislerine başvurmanız gerekmektedir. Yapılan teşhis ve incelemelerle beraber görüşme sonrasında gerekli olan incelemelerle beraber evraklar doldurulduktan sonrasında çocuklara destek sağlanır ve sınıf ile kaynaşması sağlanır. 

Sağlık Alanında Rehberlik Nedir? 

Sağlık alanında rehberlik uygulamaları bakıldığında genellikle sağlık kurum ve kuruluşları ile yürütülmektedir. Bireyler hastalanmadan öncesinde sağlıklarını koruyucu bilgiler edinmeleri, hastalandıktan sonrasında hangi kuruma başvurmaları konusunda sağlık rehberliği ile beraber birçok hizmet verilmektedir.  

Kişiler sağlık alanları içerisinde bir rehberlik hizmeti aldıklarında hastaneler üzerinde bulunan rehberlik hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu alanda sağlanan rehberlik hizmetlerinde kişilerin hastalıkları fark etmeden alabilirler. Bu ücret genellikle devlet hastanelerinde ücretsizdir fakat özel hastaneler üzerinden de ücretsiz verilebilir. 

Sosyal Yardım Alanında Rehberlik Nedir? 

Rehberlik eğitimi alan uzman bireylerin verdiği sosyal yardım rehberlik ile beraber çocuk esirgeme, huzurevleri kurumları, sosyal yardımlaşma ile dayanışma kurumu veya Kızılay gibi hizmetlerin kurumları içerisinde işlevleri ile beraber kişilerin ihtiyaç duydukları alanda temel gereksinimleri karşılamak için verilen rehberlik türü olmaktadır. 

Endüstri Alanında Rehberlik Nedir? 

İş uyumsuzlukların ortadan kaldırılması konusunda endüstri alanında rehberlik durumuna bakıldığında iş verimliliğin arttırılması, daha iyi bir iş için hayatın sürdürülmesi alanındaki konulara yoğunluk verilir. Bu rehberlik türü bakıldığında iş ve işçi bulma kurumu, işçi sendikaları tarzındaki kuruluşlarda iş arayan bireylere bilgi verilmektedir ve aynı zamanda mesleklere uygunlukları saptanır ve mesleki rehberlik alanında işlevleri yerine getirmeyi amaçlar.