Ergoterapistlerin özellikleri nedir

Ergoterapistlerin özellikleri nedir bakıldığı zaman ergoterapi alanında herhangi bir sebepten dolayı normal bir şekilde sağlanan aktivite performansını başaramayan kişilerin aktivite performanslarını en üst düzeye çıkartmaktadır. Bunu yapmak için öncelikle kişilerin sorunları analiz edilir ve aynı zamanda bu aşamalar sonrasında bireyin aktivite performansı yeteri düzeye getirilmezse ergoterapist olan kişilerin çevresi düzenlenir. Bunun dışında yardımcı olan cihazlarla beraber aktivite performansı yeniden düzenlenmektedir. 

Ergoterapistler bakıldığı zaman özellikle kriz yönetimi yapabilen, hastalık literatürüne hâkim, empati yeteneği olan ve güncel tedavi yaklaşımlarını takip eden kişiler olmaktadır. Ergoterapi mesleği konusunda gerçekten mesleğinin farkında olan kişiler olmalıdır ve uygulama konusunda tecrübeli olan kişiler olmaktadır. 

Ergoterapist Nedir 

Ergoterapist nedir bakıldığı zaman ergoterapi bölümlerinden mezun olan kişilerdir ve bununla birlikte yeniliklere açık, ayrıntılara dikkat eden, biyoloji, psikoloji ve aynı zamanda sağlık alanında sabırlı, ilgili, sakin, hoşgörülü, başka kişileri anlayabilen kişiler olmaktadır. Ergoterapistler olan kişiler bakıldığında sağlık fakültelerinden 4 senelik ergoterapi bölümünden eğitim alan kişilerdir ve birçok ders alanı bulunur. 

Ergoterapist olan kişilerin aldığı eğitimlere bakıldığı zaman anatomi, fizyoloji, nöroanatomi gibi tıp ile alakalı dersler, psikoloji, sosyoloji, ergoterapiye giriş gibi birçok alanda dersler gösterilmektedir. Ergoterapist olan kişilerin bölümlerinde çalışma alanlarında hastaneler, huzurevleri, sağlık merkezleri, halk sağlığı, ruh sağlığı, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sosyal alanlar gibi yerlerde çalışmaktadırlar. 

Ergoterapist Ne Yapar 

Ergoterapist ne yapar bakıldığında kişiler genellikle hastalıklı, engelli ve birtakım rahatsızlıkları olan kişiler için tedavi yöntemleri belirlenir ve bu meslek genellikle kişi merkezli olduğu için kişilere özel bir tedavi uygulamak gerekmektedir. Bu tarz bir durumda ergoterapi modellerinin iyi bir şekilde saptanması gerekmektedir. Rahatsızlık ne olursa olsun ergoterapi modellerinin düzgün bir şekilde saptanması gerekir ve sonrasında tedaviler uygulanır. Ergoterapist ne yapar bakıldığı zaman, 

  • Bireylerin daha çevreyle uyumlu ve daha sağlıklı yaşaması için koruyucu, önleyici ve iyileştirici olan düzenlemeleri yapar. 

Aanlamlı ve amaçlı olarak aktivitelerde ergoterapi uygulamaları genellikle sağladığı refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleği olmaktadır. 

  • Ergoterapinin genel amacı bakıldığında kişilerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamasıdır bu sebep ergoterapist olan kişilerin bireylerin ve toplumların refaha ermesi için düzenleyerek bu amaca ulaşırlar. 
  • Bireylerin diğer ortamlardaki potansiyelleri ile ev, iş okul ve değerlendirilir. Kişilerin performansını en üst düzeye çıkartarak çevreye olan uyumu sağlanır. 
  • Bireyin hastalık ve engellilik sonucu meydana gelen fonksiyonel sınırlılıkları değerlendirilmektedir, günlük faaliyetleri ile beraber mesleklerini sürdürecek uygulamaları yapar. 

Ergoterapist İlgi Alanları 

Ergoterapist özellikleri ile beraber ilgi alanları bakıldığında çalışma alanı çok çeşitli olmaktadır. Ergoterapi alanına bakıldığında özel tedaviye ihtiyacı olan kişiler zihinsel, fiziksel, sosyal, duygusal, davranış problemleri olan bireylerin kendine bakım ile bağımsız yaşam becerilerini geliştirir ve her birey için fırsat eşitliği kapsamında toplum ile beraber uyum içerisinde yaşamaları amaçlanır. Ergoterapist ilgi alanları konusunda psikiyatrik rehabilitasyon, el rehabilitasyonu gibi birçok alan olmaktadır. 

Ergoterapist ilgi alanları konusunda engelli bireyler, toplum temelli rehabilitasyon, onkolojik rehabilitasyon, kognitif rehabilitasyon, yardımcı teknolojiler, nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon gibi birçok alan olabilmektedir bu sebeple bireyler birçok alanda ergoterapiden yararlanabilirler. 

Ergoterapi En Fazla Hangi Alanda Kullanılır? 

Ergoterapi hizmeti uygulamalarına bakıldığında özellikle otizm ile down sendromu sorunlarında en fazla kullanılır. Ergoterapi uygulamalarının genel olarak hizmetlerine bakıldığında nörolojik, geriatrik, pediatrik hastalık gruplarının tedavisinde kullanıldığı bulunmaktadır. Dikkat eksikliği, otizm, epilepsi, hiperaktivite bozukluğu, down sendromu, inme durumu, çocuk felci, Parkinson gibi rahatsızlıklarda en sık şekilde kullanılmaktadır. 

Ergoterapi uygulamaları genellikle kişi merkezli olan bir alandır bununla beraber tedavi sonuçları ve sağlığa olan katkıları ile birlikte ortama ve çevreye göre farklılık gösterdiği görülür. Ergoterapist olan kişiler her yaş düzeyine uygulanabilmektedir ve her yaştan bireyler üzerinde kullanılabilmektedir. 

Ergoterapistler Nasıl Tedavi Uygular? 

Hastalıkların fiziksel yeterlilikleri, psikososyal, duygusal, gelişimsel ve birçok konuda ergoterapistler tedavi uygular. Kısaca Ergoterapistler bakıldığı zaman mesleği ile alakalı ölçüm testlerini kullanarak değerlendirmektedir. Ergoterapist olan kişiler tamamen bireysel olarak çalışırlar ve grup olarak da amaca yönelik şekilde oyun, mesleki, sosyal, sanatsal gibi eğitim aktiviteleri ile beraber rehabilitasyon programları için planlama yaparak uygular. e bazı durumlar şu şekildedir, 

  • Motor bütünleşme, duyu algı ile alakalı değerlendirmeler konusunda duyusal işlem bozukluğu olan kişiler için yapılır müdahale programı uygular. 
  • Dışlanan bireyler için topluma kazandırılması adına gerekli olan değerlendirmeler yapılır, rehabilitasyon programları uygulanır. 
  • Dezavantajlı ve engelli olan bireylerde çalışma kapasitesi değerlendirilir ve mesleki olan rehabilitasyon uygulanır bu alanda farklı teknolojik cihazlar kullanılır. 
  • Yardımcı teknolojiler için teknoloji kullanımı için eğitim verir ve engelli, yaşlı, çocuk ve dezavantajlı tüm gruplar için aileye bakım hizmeti veren kişilere eğitim uygulanmaktadır. 

Ergoterapist Çalışma Alanları Nedir? 

Ergoterapist çalışma alanları nedir bakıldığı zaman bu alanda yetişen eleman sayısı genellikle ihtiyaç duyulandan azdır bu sebeple iş bulma olanakları artar. Ergoterapist hizmeti veren hastaneler, sağlık merkezi, huzurevleri, toplum ruh sağlığı alanları, iş sağlığı merkezleri, ev iş ve okul alanlarında, rehabilitasyon merkezleri, sosyal alanlar gibi birçok alanda sağlanabilmektedir. Benzer olan bazı meslekler ise Gerontolog, iş ve uğraş terapisi teknikleri olabilmektedir. Üniversitelerin ergoterapi bölümlerinden mezun olan kişiler ergoterapist olabilmektedir.