Ergoterapist Nedir

Ergoterapist, otizm, epilepsi, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi psikiyatrik hastalıklar olmak üzere farklı birçok hastalığın tedavisi için başvuru yapılan ve bireylere refah ile sağlığın arttırılması için tedavi uygulayan kişilerdir. Psikolojik rahatsızlıklarla beraber olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde Ergoterapi tedavileri kullanılır, kişilerin yaşan kalitesini arttırmayı amaçlanır. Ergoterapist nedir genel olarak, 

 • Ergoterapist nedir bakıldığında ergoterapi bakıldığı zaman hedef kişilerin yaşam kalitesinin arttırarak toplumsal hayata kalıtımını sağlar. 
 • Duyusal, görsel, fiziksel, duygusal alanlarda zorluk çeken, özel tedaviye ihtiyaç duyusal ve dil gelişiminde yaşanan problem sebebi ile davranışsal anlamda problem çeken ve sıkıntı yaşayan kişilerde uyum sağlamakta zorluk yaşayan kişilere uygulanmaktadır. 
 • Ergoterapi sorunu her yaş grubundaki kişilere uygulanır ve bununla beraber ergoterapist olan kişiler problem yaşayan kişilerin hayatlarını kazanabilmesi için yardımcı olur. 
 • Üniversite bölümleri ile alınan ergoterapi eğitimiyle beraber sosyal davranışsal, psikolojik, psikososyal ve ergoterapi bilimi alanlarında kapsamlı eğitim verilir. 
 • Ergoterapist olan kişiler kişilerin fiziksel rahatsızlığına bağlı olmadan bir sebepten dolayı toplum tarafından dışlanan ve katılımı kısıtlanan kişilerde çalışmaktadır. 
 • Ergoterapi aynı zamanda inme, Parkinson, down sendromu, Alzheimer ve şizofreni gibi hastalıklarının da tedavisinde kullanılır. 

Ergoterapist Ne Yapar? 

Ergoterapist olan kişilerin tedavi yöntemleri ile birlikte kişilerin aktivite performansı yeteneği artış gösterir. Bununla beraber terapi sonrasında aktiviteye katılımından dolayı kişilerde oluşan memnuniyet durumu ölçülmektedir. Ergoterapist ne yapar bakıldığı zaman mesleğe özgü şekilde olarak kişilere özel eğitimler verilir ve kişilerin bağımsızlığını kazanmasını sağlayacak aktiviteler yapılır. Ergoterapist ne yapar bakıldığı zaman bazı örnekler şu şekildedir, 

 • Görmede problem yaşayan kişiler, görme engeli yaşayan kişiler için özel ergoterapi eğitimleri verilir bununla birlikte çevrede kişilere uygun olacak şekilde farklılık yapılır. 
 • Kişilerde psikiyatrik bozukluk sorunu olduğu zaman kişiler bağımsızlığını kazanmak için aktivite yaparlar ve toplumsal olan etkinliklere de katılması sağlanmaktadır. 
 • Ergoterapist ile yapılan eğitimlerde eklemleri korumaya yönelik eğitimlerle romatizmal rahatsızlıkları bulunan kişilerde yaşanan engellerin giderilmesine yönelik ergonomik düzenlemeler yapılır böylece bazı teknik ve hareketlerinin öğretilmesi gerekmektedir. 
 • bilişsel ve fiziksel fonksiyonlarını geliştirmesi için nörolojik sorunu yaşayan bireylerde özel teknikler sağlanır.  
 • Ergoterapist olan kişiler bireylere özel tedavi programı hazırlar ve tedavi sürecinde ergoterapist olan kişiler bir hekime bağlı değildir, hekimler hastayı değerlendirerek tanıyı koyarlar. 

Ergoterapist uzmanları tedavi planını oluşturduktan sonrasında bireylerin tedavisini uygular ve hekimin koyduğu tanılarla kişiler değerlendirme yapar. Ergoterapist olan uzmanlar uygulanan adımları kişilerin yakınları ve aileleri ile paylaşır ve yaşanan gelişmelerle birlikte ailelerinde ne yapması gerektiği hakkında yol gösterir. 

Ergoterapi Avantajları Nelerdir? 

Ergoterapi genel olarak kişi merkezli bir sağlık işlemleridir. Ergoterapi yöntemleri ile beraber bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımının sağlanması için eğitimler verilir. Ergoterapi avantajları nelerdir bakıldığı zaman kişi ve topluluklar ihtiyaç duydukları ve kendilerinden beklenen aktivitelerin yapılabilmesi yeteneği geliştirilir bu sebeple çevreyi veya aktiviteyi kişilerin katılımını daha iyi sağlayacak şekilde çalışmalar yürütülür. Ergoterapi avantajları, 

 • Fiziksel ve zihinsel ergoterapi aktivite ile beraber kişilerin yaşam stilini değiştirmeyi içeren koruyucu stratejiler oluşturulmaktadır. 
 • Kişilerin ev, iş, sosyal yaşamlarında bağımsızlığı sağlanır ve yaşamlarının gereği olan rolleri kimseye muhtaç olmadan yapabilirler. 
 • Ergoterapi eğitimi alan bireysel davranış engelini ortadan kaldırır engelli kişilerin iş yapabilme potansiyeli arttırılır aynı zamanda dezavantajlı bireylerin iş bulabilmelerine yardımcı olunur. 
 • Kişilerin toplumsal ve bireysel olarak normal yaşamında kısa sürede dönmesi hızlandırılır bununla birlikte öğrenilen becerilerde artış görülür. 
 • Küçük yaş gruplarında odaklanma süresi arttırılır, dikkat dağınıklığı giderir ve duyu farklılıklarında farkındalık durumu arttırılır. 
 • Kişilerin yaşayacağı ortam tekrar düzenlenir ve ortamın kolay kullanılması sağlayarak kişilerin ev ortamında da bağımsız hareket etmesi ve kendi başına yaşamını sürdürmesi sağlanır. 

Ergoterapi Kimlere Uygulanır? 

Ergoterapi, herhangi bir sağlık problemi sebebiyle işlevlerinde, vücut yapısında bozukluğu olan kişilerde yer aldığı kültürel veya sosyal azınlık sebebiyle toplumda dışlanmış, kullanımı kısıtlanmış tüm kişilerde uygulanmaktadır. Ergoterapi kimlere uygulanır bakıldığı zaman ilk olarak duyu işlemlerinde ve duyu bütünleşme bozukluğu olan kişilere uygulanır. Ergoterapi uygulanacak kişiler, 

 • Dikkat dağınıklığı olan kişiler, 
 • Otizm olan kişiler, 
 • Hiperaktivite sorunu olan kişiler, 
 • Down sendromu, 
 • Psikolojik rahatsızlıklar, 
 • Epilepsi sorunu, 

Gibi sorunu olan kişilere uygulanır bununla birlikte ergoterapi toplumsal hayata katılım zorluğu yaşayan bireylere çözüm sunmaktadır. Ergoterapist olan kişiler bireylerin bağımsızlık seviyesini maksimum seviyeye getirir ve bununla birlikte yaş sınırı bulunmaz.  

Ergoterapi Süreci Nasıl İşler? 

Ergoterapi belirlenen seanslar ile birlikte kişilere sunulur, grupça veya bireysel olarak sağlanabilmektedir. Ergoterapi süreci nasıl işler bakıldığı zaman ergoterapist olan kişiler değerlendirme öncesi ve sonrası çocukların aktivite profili ve katılım performansı tespit edilir. Ergoterapi süreci nasıl işler bakıldığı zaman, 

 • Bilgi amaçlı yakın çevreden, aileden, öğretmenden, eğitsel uzmanlardan bilgi alınır ve bu bilgilerde çocuk için gelişimsel hedefler belirlerken kullanılır. 
 • Çocukların gelişimi için her bireye özel olarak ergoterapi ev programı ailelere verilir. 
 • Aileler günde belirli aralıklarla birlikte bilgi vermesi isteniz, terapist, aile, çocuk arasında kurulan ilişkinin sağlanması istenir. 
 • Çocuklarda duyu kullanımının gelişmesi için çalışmalar yapılır, sorun çözme yeteneği geliştirilir. 
 • Yaratıcı düşünmeye teşvik edilir, daha kolay konsantre olunur bununla birlikte tedavi planı kişilerin alışkanlık, rollerine, cinsiyetine göre uyumlu olabilmektedir. 

Ergoterapi Çalışma Alanları Nelerdir? 

Ergoterapist olan kişiler üniversitelerin ilgili bölümlerinden ergoterapi dersleri alırlar bununla birlikte birçok alanda iş imkânı sağlayabilirler. Ergoterapi genel olarak özel tedaviye ihtiyaç duyan zihinsel ve fiziksek olarak duygusal, sosyal veya duyusal davranış sorunları olan kişilerin kendine bağımsız ve hayat becerilerini geliştirmesi ile yapılır. Ergoterapi çalışma alanlarına bakıldığı zaman, 

 • Pediatrik rehabilitasyon 
 • El rehabilitasyonu 
 • Mesleki rehabilitasyon 
 • Toplum temelli rehabilitasyon 
 • Onkolojik rehabilitasyon 
 • Engelli bireyler 
 • Nöroloji rehabilitasyonu 
 • Geriatrik rehabilitasyon 

Gibi birçok alanda çalışma sağlanır, dikkat eksikliği, otizm, epilepsi, hiperaktivite gibi psikiyatrik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalıkta kullanılır ve sadece hastalığı olan kişiler değil yaşlılar, doğuştan gelen sakatlıklar, uzuv kopması gibi durumlarda günlük yaşam becerilerinin değerlendirilmesi ile kişilerin bağımsızlığı kazandırılır.