Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimini Geliştirmeye Yönelik Gelecek Planları Nelerdir?

Özel gereksinimli çocukların toplumsal yaşamda etkin bir rol alabilmesinde, pek çok etmen rol oynar. Özel gereksinimli çocukların tanısının erken konması, erken müdahale imkanlarından yararlanılması, yoğun eğitimin yanı sıra özel gereksinimli çocukların eğitimi, normal gelişim gösteren yaşıtları ile bir arada olması, toplumda rol sahibi bir birey olmalarında atılan önemli adımlardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel gereksinimli çocuklara özel hazırladığı eğitimler; sosyal-duygusal, dil, öz bakım ve bilişsel alanlarda gelişmelerini sağlayan okul öncesi eğitimlerle başlar ve lise eğitimi tamamlana kadar devam eder. Çocukların alacakları eğitim; çocukların öğrenme becerisini ve akademik başarısı üzerinde olumlu etkiler yaratması için planlanır.

Türkiye’de özel gereksinimli çocukların eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanması, eğitim hizmetlerinin özel teşebbüs ve yerel yönetimler tarafından değil de, devlet tarafından karşılandığının göstergesidir. Günümüzde özel gereksinimli çocukların eğitimi, her yaşta yoğun ve kaliteli eğitim anlayışına dayanır.

Özel gereksinimli çocukların eğitimlerini geliştirmek amacı ile piknik alanları, spor tesisleri ve sosyal tesis alanlarında, sosyal yaşam becerilerinin kazandırılması, toplumla kaynaşmasının sağlanması gelecek planları içinde yer alır.

Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimlerinde Geliştirilecek Yenilikler Nelerdir?

Devlet tarafından okul öncesi dönemden itibaren başlayan ve liseyi tamamlayana kadar devam eden eğitim desteği, bireylerin topluma kazandırılması için atılan adımlardandır. Özel gereksinimli çocukların eğitimi desteğinin, uygulamaya konması planlanan gelecek planları ile çok daha verimli hale getirilmesi hedeflenir. Bu kapsamda;

  • Çocuklara verilen eğitimin kalitesinin artırılması,
  • Öğretmenlerin özel gereksinimli bireyler ve özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmasını sağlamak,
  • Öğretmenlerin kaynaştırma uygulaması ile ilgili etkin olacak şekilde bilgi sahibi olmasını sağlamak,
  • Sınıf mevcutlarının kalabalık olmaması,
  • Okulların fiziksel koşullarının özel gereksinimli bireylere uygun olacak şekilde planlanması,
  • Özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyacını desteklemek için ön hazırlıkların yapılması,
  • Öğretmenlere ve özel gereksinimli çocukların ailelerine, destek hizmet sağlanması,
  • Normal gelişim gösteren çocukların ailelerinin okulda, özel gereksinimli öğrencilere karşı olumlu tutumlar sergilemelerini destekleyecek eğitim seminerleri,
  • Hiçbir koşulda evinden çıkamayan özel gereksinimli çocuklarımızın mağduriyetini ortadan kaldırılması, uygulamaya başlanmış ve uygulamaya başlanması beklenen yenilikler içinde sıralanabilir.