Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Devlet Desteği

Özel gereksinimli çocukların ailelerine; eğitim giderlerinin karşılanmasından, bakım ücretine ve özel indirim kartına kadar, özel gereksinim devlet desteği imkanları sunulur. Ülkemizde özel gereksinimli çocukların eğitim ihtiyacı, resmi eğitim kurumlarında ücretsiz olarak ve devlet tarafından gerçekleştirilir. Aynı zamanda, özel eğitim kurumlarında verilen özel eğitim hizmetlerinin bir bölümü de devlet tarafından ailelere ödenir.

Ayrıca, ağır engelli çocukların evde bakımında, ihtiyacı olan ailelere ya da vasisine her ay bir asgari ücret tutarında devlet tarafından ödeme yapılır. Diş tedavisi desteği ve 4 – 15 yaş arasında, 17 – 57 kg. ağırlığında, geceleri alt ıslatma problemi olan çocuklarının bez bedeli desteği de devlet tarafından sağlanır.

Çocuğunuzun özel bir eğitim kurumundan eğitim alabilmesi ve devletin sunduğu eğitim desteğinden yararlanabilmek için RAM’a (Rehberlik Araştırma Merkezi) başvuruda bulunmanız gerekir. RAM’lar tarafından değerlendirilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu neticesinde, bireysel ve grup eğitimi için özel gereksinim devlet desteği alabilirsiniz.

Devlet Desteği Özel Gereksinimli Çocukların Eğitimini Nasıl Destekliyor?

Özel gereksinimli çocukların eğitimini destekleyen devlet, her yaş grubuna göre eğitim desteği sağlıyor.

  • Erken Çocukluk Dönemi: Özel gereksinimli çocuğunuz 3 yaşının altındaysa, erken çocukluk dönemi eğitimi alabilir. Bu eğitim, okul ve kurumlarda ya da gerektiğinde evde yürütülebilir.
  • Okul Öncesi: Çocuğunuz 3 ila 6 yaş aralığındaysa, okul öncesi özel eğitim alabilir. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların okul öncesi eğitimi de, devlet tarafından karşılanır. Özel gereksinim devlet desteği, çocuğun velisinin resmi başvurusuna göre RAM kurulu kararıyla uygun kurumda gerçekleştirilebilir.
  • İlkokul: Çocuğunuz 6 ve 10 yaş aralığındaysa, normal gelişim gösteren çocuklarla birlikte bir ilkokulda kaynaştırma eğitiminden yararlanabilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde ise, bir Özel Eğitim Uygulama Merkezinde devlet desteğinden yararlanarak, eğitimini tamamlayabilir.
  • Ortaokul: Çocuğunuz 10 ila 14 yaş aralığında ve ortaöğretimini tamamlamak istiyorsa, kaynaştırma yoluyla akranları ile bir arada genel ve mesleki eğitim kurumlarında eğitim alabilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, Özel eğitim uygulama merkezlerinde veya normal ortaokullarda bir özel eğitim sınıfında devlet desteği ile eğitimini tamamlayabilir.
  • Lise: Çocuğunuz 15 ila 23 yaş aralığında ve lise eğitimini tamamlamak istiyorsa, kaynaştırma uygulaması ile akranları ile bir arada genel ve mesleki kurumlarda veya normal liselerde, özel bir eğitim sınıfında eğitimini tamamlayabilir.

Eğitimin planlanması RAM bünyesindeki Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Çocuğunuzun özel eğitim ihtiyaçları için RAM başvurusunda bulunmanız gerekir.