Özel Gereksinimli Bireyler Kimlerdir?

Özel gereksinimli bireyler, gelişim evrelerini doğum öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen farklılıklar ile tamamlar. Bireysel ve gelişimsel özellikleri ile eğitim yeterlilikleri bakımından değişiklik gösterir. Özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler, durumlarına uygun programlar ile hayata hazırlanabilir. Doğru eğitim bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine destek olur.

İhtiyaçlara Göre Belirlenen Özel Gereksinimli Bireyler Kimlerdir?

Özel gereksinimli bireyler, hastalık ve kaza ile sendrom gibi çeşitli nedenlerden dolayı farklılık gösterir. İhtiyaçlarına yönelik sınıflandırılan bireyler;

 • Zihinsel Yetersizlik: Sosyal, pratik uyum, öz bakım ve kavramsal becerilerinde eksiklik yaşayan kişilerdir. Semptomlarına göre hafif, orta ve ağır düzeyde kategorize edilir.
 • Otizm: Sosyal etkileşim, ilgi ve etkinlik sınırları, sözel ve sözel olmayan iletişim gibi durumlara özgü eğitim ve desteğe ihtiyaç duyabilirler.
 • Bedensel Yetersizlik: Kas, iskelet ve sinir sisteminde meydana gelen sorunlar nedeni ile zorluk yaşayan kişilerdir.
 • Görme veya İşitme Yetersizliği: Görme ve işitme duyusunu kısmen veya tamamen kaybeden bireylerin yaşamının olumsuz etkilenmesi anlamına gelir.
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Aşırı hareketlilik veya dürtüsellik gibi özelliklerin belirgin olduğu bireylerdir.
 • Üstün ve Özel Yetenek: Kişiler zekâ, yaratıcılık, sanat ya da liderlik gibi çeşitli alanlarda yüksek performans gösterir.

Çocukların Alabileceği Eğitim Çeşitleri Nelerdir?

İhtiyaçlarına uygun şekilde eğitim alması gereken özel gereksinimli bireyler için gerekli eğitim konusunda uluslararası standartlar ile birlikte ulusal mevzuatlardan da yararlanılır. Kişilere uygun ayrı eğitim türleri;

 • Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklara sahip kişiler için Bakım Kurumları ve Hastane Okulları,
 • Özel öğrencilere uygun araç-gereç ve eğitim hizmetlerinin sunulduğu Yatılı Okullar,
 • Kişilerin yetersizlik alanlarına göre gündüz devam ettiği Gündüzlü Okullar,
 • Öğrencilerin akademik öğretimini normal okulların içerisindeki özel sınıflarda izlediği Özel Eğitim Sınıfları.

Özel gereksinimli bireyler için birlikte eğitim çeşitleri ise;

 • Öğrencilerin normal sınıflarda eğitim aldığı Birlikte Eğitim Ortamı,
 • Ek özel eğitim ve terapi hizmetlerinin gerçekleştirildiği Kaynak Odada Verilen Eğitim,
 • Çocuklara dolaylı olarak özel eğitim hizmetlerinin sağlandığı Gezici Öğretmenlik.

Özel Gereksinimli Bireylere Nasıl Davranılmalıdır?

Özel gereksinimli bireyler, kendilerini ifade etmede zorlanabilir. Empati, anlayış, hoşgörü ve insan haklarına saygı temelinde davranılması gerekir. Özel gereksinimli bireylere karşı davranış biçimlerine dair bazı ipuçları arasında;

 • Empati göstermek,
 • Saygı çerçevesinde iletişim kurmak,
 • Kişiselleştirilmiş yaklaşımı benimsemek,
 • Üslûp kullanımına dikkat etmek,
 • Bağımsızlığı desteklemek,
 • Kolaylaştırıcı ortamlar yaratmak,
 • Yardım teklif etmek,
 • Eşit hak ve fırsatları korumak,
 • Destekleyici bir toplum oluşturmak gibi değerler yer alır.

Özel gereksinimli bireyler hakkında daha geniş bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkes Gelişmeyi ve Desteği Hakeder.