özgül öğrenme güçlüğü nedir

Özgül öğrenme güçlüğü nedir bakıldığı zaman bireylerin okuma anlama veya matematik seviyesinin beklenenin altında olması ile tanısı konulan bozukluktur. Günümüz toplumunda meydana gelen okul başarısı öğrenci ve aileleri için önemli konular arasında bulunuyor. Fakat bazı bireylerde meydana gelen okuldaki başarısızlığın sebepleri arasında bulunuyor. Özgül öğrenme güçlüğüne bakıldığı zaman, 

 • Okul başarısızlığının önemli sebeplerinden olan özgül öğrenme güçlüğüne bakıldığı zaman farklı çeşitleri bulunur ve özgül öğrenme güçlüğünün en sık olanı disleksi olmaktadır. 
 • Özgül öğrenme güçlüğü nedir bakıldığı zaman çocukların zekâsı normal veya normalin üstünde olsa da anlama, düşünme, dinleme, kendini ifade etme, okuma yazma veya matematik becerilerinde zekâ ve yaşlarına oranla düşük başarı göstermesidir. 
 • Özgül öğrenme güçlüğü ile dil gelişimi ve kullanımı, okuma, ifade becerisi, sözel ve matematik, yazma gibi becerileri etkiler bununla birlikte okula uyum sorunu ile okul başarısızlığı sorunları beraberinde gelmektedir. 
 • Özgül öğrenme güçlüğü bilinenin aksine görme işitme problemi, zekâ geriliği, kronik hastalık, motivasyon eksikliği değildir, tamamen beyindeki sinirlerle alakalı bir durumdur. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanısı Nasıl Konulur? 

Özgül öğrenme güçlüğü nedenleri kesin olarak bilinmez ve yapılan araştırmalarla beraber öğrenme güçlüğü ilişkili sorunların beynin yapısal işlevlerinde yer alan farklılık veya karışıklıkla alakalı olduğunu ve aynı zamanda kalıtsal etmenlerin yer aldığını göstermektedir. Özgül öğrenme güçlüğü tanısı nasıl konulur bakıldığı zaman, 

 • Öğrenme güçlüğü tamamen doğuştan gelen bir sorundur ve genellikle çocuklarda eğitim süreci içerisinde sonrasından fark edilmektedir.  
 • Beyin içerisindeki yapısal işlevlerde bulunan kalıtsal etmenlerin yer aldığı bilinmektedir. 
 • Özgül öğrenme güçlüğü konusunun erken dönemde bilinmesi önemlidir ve erken dönemde fark edilmesi ile gerekli müdahalelerin uygulanması önemlidir. 
 • Özgül öğrenme güçlüğünü tanısını profesyonel bir psikolog, çocuk psikiyatrisi, özel eğitim uzmanı koyabilir ve çocukların ilk olarak görme, işitme duyuları ile alakalı bir sorun olup olmadığı değerlendirilir. 
 • Okul başarısızlığı genel olarak bir zihinsel durum olarak açıklanamıyorsa bu noktada özgül öğrenme güçlüğü için özel değerlendirme yapılır ve kişilerin herhangi bir zihinsel sorunun olmaması gerekmektedir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Belirtileri 

Özgül öğrenme güçlüğü tipi olan disleksi yani okuma bozukluğu en sık görülen güçlüklerden biridir. Özgül öğrenme güçlüğü belirtileri bakıldığı zaman harf ses uyumu, harflerin şekillerle eşleştirilmemesi, hecelemede zorlanma gibi birçok durumda kendini göstermektedir. Okul hayatında okumak oldukça kritik bir rol oynar bununla beraber özgül öğrenme güçlüğü belirtileri görüldüğü zaman mutlaka bir uzmanla görüşülmelidir. Özgül öğrenme güçlüğü belirtileri bakıldığı zaman, 

 • Konuşma ile telaffuzun gecikmesi, 
 • Kavram gelişiminin zayıf olma durumu yani kalın, ince, büyük, küçük gibi kavramların anlaşılmasında zorluk, 
 • Hecelerin yerini değiştirerek öğrenme, 
 • Motor gelişiminin yavaş olması, 
 • Renkleri ve sayıları öğrenmede güçlük çekmek, 
 • Gelişim ve yaşa göre uygun kelime dağarcığına sahip olamamak, 
 • Okumada, öğrenmede güçlük çekmek, yavaş okumak veya yanlış okumak, 

Gibi çeşitli sorunlar olabilmektedir, bununla birlikte çeşitlerine göre belirtileri farklılaşmaktadır. En yaygın olan disleksi dışında, disalkuli, disgrafi, afazi gibi çeşitlerin belirtileri çoğu zaman aynıdır. Özgül öğrenme güçlüğü tanısı için farklı test ve yöntemler uygulanabilir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Nedir, Nasıl Yol İzlenmelidir? 

Özgül öğrenme güçlüğü ilaç ile tedavi edilmez bunun için kişiler bir uzmana danışarak muayene olmalı ve öğrenme güçlüğü nedir, nasıl yol izlenmelidir için bilgi almalıdırlar. Özgül öğrenme bozukluğu genel olarak akademik başarısızlıkla birlikte kişilerin sosyal ilişkilerinin zarar görmesinde sebep olur. Öğrenme güçlüğü konusunda destek almak gerekebilir bununla beraber depresyon, kaygı bozukluğu gibi sorunlar varsa ilaç talep edilebilir. Özgül öğrenme güçlüğü tedavisi için, 

 • Kişilerin yapılan müdahaleler ile beraber zorluk çekilen alanlarda becerilerin iyileşmesi sağlanır. 
 • Özgül öğrenme güçlüğü tanısı konulan çocuklar için özel eğitimler uygulanır ve çocuklarla birlikte aileye de eğitim verilmelidir. 
 • Psiko-eğitsel bakımdan ele alınarak özellikle çocuklarda okul ile iş birliği yapılmalı ve eğitim dönemi desteklenmelidir.  
 • Özgül öğrenme güçlüğü konusunda her çocuğun sorunu farklı alanlarda ve farklı derecelerde olabilir bu sebeple kişiler uzmanlarla anlaşarak uygun yöntem ve tedavilerin uygulanması için yardımcı olmalıdır. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Geçer mi? 

Öğrenme bozukluğu kalıtsal bir durumdur, aile içerisinde her bireyde görülebilir, bununla birlikte nörolojik hastalıklarla bir ilişkisi olabilir. Özgül öğrenme güçlüğü geçer mi bakıldığı zaman tam olarak bir tedavi yöntemi bulunmuyor fakat uygun öğrenme yöntemleri ile hafif bir güçlük haline gelebilmektedir.  

Özgül öğrenme güçlüğünün sebepleri birçok farklı durumdan olabilir ve özellikle yakın akraba evliliklerinin ortaya çıkma ihtimali artmaktadır. Hamilelik sırasında alkol, ilaç kullanımı gibi kan ve uyuşmazlık sorunu, erken doğum, oksijen yetmezliği gibi birçok durumda özgül öğrenme güçlüğü sebebi olabilmektedir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Eğitimleri 

Özgül öğrenme güçlüğü eğitimleri uzman yardımı ile grup veya bireysel olarak olabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitimleri bakıldığı zaman öğrenmeye dayalı olan zorlukların akademik alanda yaşanması sebebi ile aynı güçlüğe sahip olan kişilerle gruplar oluşturmaktadır bu sebeple çocukların özgüveni artış gösterir ve bununla beraber her çocuğa özel eğitim verilir. Özgül öğrenme güçlüğü eğitimlerinden bazıları, 

 • Eğitime ihtiyaç duyan çocuklar ayrıştırılmaz ve kendi gibi zorluk yaşayan arkadaşları ile bir arada eğitim görme fırsatı yakalayabilirler. 
 • Eğitimlerle beraber kişiler öğrenme için bir destek planı geliştirilir, uygulanmaya başlanır bu aşamada çocukların yetersiz kaldığı alanlarla beraber güçlü ve becerili olduğu alanlar tespit edilir.  
 • Bireysel eğitim programları ile beraber çocukların zorlandığı alana göre bire bir eğitim desteği sağlanır ve destek yaklaşımları ile birlikte tedavilerin temel basamakları oluşturulur. 
 • Özgül öğrenme bozukluğu olan çocuklarda hiperaktivite bozukluğu, duygusal ve davranışlar sorunlar, konuşma bozukluğu gibi sorunlar unutulmamalıdır. 

Özgül öğrenme güçlüğü sorunu birçok çocukta görülebilmektedir, bununla beraber çocukların ayrı bir birey olarak kabul edilmesi ve değer vermesi gerekmektedir. Öğrenme güçlüğü belirtileri ile birlikte alınan uzman yardımı ile beraber yeni beceriler geliştirilir, çaba ve uygun yardımla birlikte çocukların başarabileceğine inanılmalı, özellikle çocuklarda çabasının ödüllendirilmesi önemlidir.