atipik otizm belirtileri

Atipik otizm belirtileri nelerdir bakıldığında otizme benzeyen ve yaygın gelişimsel bozukluk spektrumdaki bozukluklar otizmden daha az şiddetli olarak belirtileri görülür. Bazı durumlarda otizmden oldukça uzak olarak görünebilmektedir ve Atipik otizmde dil ve sosyal iletişimle alakalı sorunlar, dil amacına yönelik kullanımdaki problemler, gündelik ve özel yaşamda bazı ilkelere bağlılık, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık gibi belirtiler olabilir. Atipik otizm belirtileri bakıldığında, 

 • Göz kontağı kurmada zorlanırlar, gözlere baksalar bile kısa süreli olur. 
 • Sürekli olarak huzursuz olarak görünürler ve sözel, sözel olmayan ifadelere tepki vermezler. 
 • Bazı kişiler bir takım koku, ses, ışık veya dokunuşlarda aşırı hassas olurlar. 
 • Bazıları ise soğuk, sıcak veya herhangi bir acıya karşı duyarsız olurlar. 
 • Etraflarında meydana gelen olaylarda bir takım değişiklik durumlara aşırı tepki gösterirler. 
 • Rutin olarak görmek ve yapmaya alışkın olduğu şeyleri severler ve zihinlerinde yaşadıkları ortamda bir harita gezdirebilirler ve her ufak bir değişiklikte daha fazla sebep olur. 
 • Bazı çocuklar daha saldırgan olabilirler ve başkalarına, kendilerine veya eşyalara zarar verirler. 
 • Tehlike ile beraber korku duygusu hissedilmez, örnek olarak korkusuz bir şekilde trafiğe atlayabilir, ateş ile oynayabilirler. 

Atipik otizm belirtileri nelerdir konusunda otistik belirtiler zamanla kayıp olabilir, elverişli şartlar ve iyi bir eğitim ile beraber şartlarda durum tamamen normale dönebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında erken bir tanı ve erken bir tedavide süratli ve geçiş önem taşır. Herhangi bir ağır formu bulunmaz, hafif otizmden ayrılması zor olabilir ve normal bir otizmin gelişimin bir parçası olarak görülür. 

Atipik Otizm Neden Olur? 

Atipik otizm otizm çevresel, genetik, hormonal sebeplerine sıklıkla atıf yapılabilmektedir ve nörogelişimsel bir farklılık olmaktadır. Atipik otizm neden olur bakıldığında genellikle nedenleri henüz tamamen kanıtlanmaz ve ayrıca çalışmalar hala devam edebilmektedir.   

Atipik otizm nedenleri konusunda yine de bazı nedenler bakıldığında gen birleşiminde meydana gelen mutasyon, ilerleyen yaşlardaki ebeveynlik, sezaryen doğum, annelerin hamileyken madde kullanması, tam olarak nedeni bilinmeyen bir durumdur ve anneden çocuğa ağır metal geçişi veya sonradan biriktirme gibi sebepler arasında olabilir.  

Atipik Otizm Tanısı Nasıl Yapılır? 

Atipik otizmde erken teşhis ve tanı büyük bir önem taşır ve erken tanıya bakıldığı zaman tanı sonrasında hemen ardından ailelerin yapması gereken, çocukların sistematik ve yoğun eğitim almalarını sağlar. Yapılan araştırmalara göre hafta içerisinde 30 saat üzerinde uygulamalı davranış analizine bakıldığında eğitim alan çocukların %40 kadarı kaynaştırma eğitimine devam edebilir. Atipik otizm tanısı konusunda uzmanlar ile çocuğun gözlemlenmesi gerekmektedir. 

Atipik otizmden şüphelenilen çocuklarda çocukların gözlemlenmesi, gelişim testlerinin yapılması, anne ve babalarla çocuğun gelişimi konusunda sorular ile beraber tanısı konulur. Otizmin tanısı 12 aylıktan itibaren Atipik otizm testi ile konulabilir ve erken yaşta konulan tanı ile eğitimin başlaması önemlidir. Ülkemizde Atipik otizm konulacak uzmanlar çocuk ruh hastalıkları uzmanı ile beraber çocuk nörologlar ile tanı konulur. 

Atipik Otizm Tedavi Nasıl Yapılır? 

Atipik otizm bakıldığı zaman otizm çeşitlerinden daha hafif bir şekilde seyredebilir ve her yaşta tedavi alınabilecek bir spektrum olmaktadır. Atipik otizm tedavisi erken bir şekilde tanısı konulduğu zaman eğitim ve rehabilitasyon ile beraber özel eğitim uzmanları ile verilir. Atipik Otizm tedavi nasıl yapılır bakıldığı zaman bazı tedavi yöntemleri şu şekilde yapılır, 

 • Gelişim terapileri ile beraber genellikle duygusal entelektüel ve sosyal becerilere odaklanılır. 
 • Ergoterapist ile beraber fizyoterapist eşliğinde yapılan ergoterapi işlemleri ile denge egzersizi, spor, denge, gibi birçok kaba motor beceri çalışmaları yapılır. 
 • Beslenme diyet uygulamaları yapılır, çocuk psikolojisi, müzik sanat çalışmaları konusunda eğitim çalışmaları yapılır. 
 • Atipik otizmli olan ailelere de tedavi çalışmaları konusunda bilgi verilir. 
 • Diyet tedavileri ile beraber çocukların alerji durumuna bağlı şekilde diyetler uygulanır. 
 • Atipik otizmli olan bireylerde her çocuğa özgün özellikler barındırır ve tedavi yöntemleri her kişiye özel olarak olması gerekir. 

Atipik Otizm İyileşme Belirtileri 

Atipik otizm iyileşme belirtileri bakıldığında her bireye göre değişebilmektedir. Özellikle çocukluktan itibaren yapıldığı zaman çocukların sosyal yaşama daha fazla alışması sağlanır. Tüm otizm gruplarının kesin bir tedavisi bulunmaz ve bununla beraber gerekli olan rehabilitasyon ile beraber iyileşme olasılığı arttırılır. Ailelerin desteği ile beraber önceden belirlenen niteliksel ve spesifik eğitim ve uygulamalarla bireyler normal yaşamına dönüşebilir. 

Atipik otizm ile beraber kişilere daha iyi bir iletişim kurma sağlanır, becerileri arttırılır, takıntılar azaltılır ve olumlu dönüşlere sahip olunabilir. Atipik otizm iyileşme belirtileri ile beraber bunlardan dolayı kişilere yüksek moral görülür ve bunlardan dolayı hasta daha yüksek moralli ve dolayısıyla daha rahat kendilerini ifade edebilirler. 

Atipik otizm grubu tedaviye olumlu bir şekilde cevap veren bir otizm grubu olmaktadır ve tedaviye olumlu cevap veren bir grup olduğu için aile ile yakınlarının bu konuda kişilerin durumunu bilmesi ve ona göre davranması gerekir.