Disleksi-Disgrafi-Diskalkuli

Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli nedir bakıldığında üçü de özel öğrenme güçlüğü olmaktadır. Yani dinleme, düşünme, konuşma, harfleme, okuma ve yazma veya aritmetik olan hesaplamaları yapmak için kendini gösteren bir bozukluktur. Bununla beraber sözlü ile yazılı dili anlamada ve aynı zamanda kullanmayı içeren temel süreçlerin birinde veya birkaçında bozukluk anlamına gelebilir.  

Özel öğrenme güçlüğünde disleksi okuma bozukluğu anlamına gelir, Disgrafi yazma bozukluğu olmaktadır, diskalkuli ise aritmetik bozukluk olabilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmalar ile beraber Türkiye’deki bu rahatsızlıkların tam oranı bilinmez. Fakat okul çağı çocuklarının %5 kadarında ABD bölgesinde öğrenme güçlüğü sorunları görülmektedir. Üstelik cinsiyet farkına göre de dağılıma bakıldığı zaman erkeklerde daha fazla görülür. 

Disleksi Nedir? 

Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli arasında görülen en yaygın bozukluk disleksi olmaktadır. Disleksi bakıldığı zaman akıcı okuma ile okuduğunu anlama sorunu ile kendini gösteren nörolojik temelli olan bir öğrenme güçlüğü olmaktadır. Disleksi bozukluğunun temelinde sesleri fark etmek fakat kağıda dökememe sorunu görülür. Bununla beraber, harfe dönüştürme, çözümleme, işitsel kısa süreli bellek ile beraber hızlı isimlendirme sorunları olabilmektedir. Disleksi nedir bakıldığında özetle şu şekilde açıklanabilir, 

 • Dişlekti genellikle zihinsel bir yetersizlik değildir ve zekâ ile ilişkisi bulunmadığı için zeki bireylerde de görülmektedir. 
 • Zekâ düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Disleksi olan çocukların zekâ düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. 
 • Kişilerin okuma yazma ile alakalı olan fonksiyonlarının olumsuz olduğu disleksi genel olarak nörolojik bir durumdur ve bir rahatsızlık olmaktadır. 
 • Kelimelerin hangi seslerden meydana gelmiş olduğunu algılamasında ve beyinde kelimeleri oluşturan sembollerle beraber problem olabilir. 
 • Disleksi genellikle okul çağında meydana gelir ve birçok kişinin bu sorunu bilmemesi ile beraber akademik alanda sorun meydana gelebilir. 

Disgrafi Nedir? 

Disgrafi nedir bakıldığında genellikle yazma güçlüğü çeken bir sorunlar olmaktadır. Disgrafi bakıldığında yazım bozukluğudur ve çoğu zaman disleksi ile beraber görülebilmektedir. Heceleme, yazma ile fikirleri organize de sorun yaşayabilirler.  

Disgrafi ile beraber bireylerde el yazısı ile ince motor becerileri etkilenebilmektedir. Harfler ters veya eksik gibi yazma durumlar görülebilir ve yazım okunabilirlik konusunda kelime aralığı, kelimeleri boyutlandırmada sorun olabilir. Disgrafi tedavisi konusunda özel öğrenim güçlüğü konusunda uzman bireyler tarafından eğitim alınmalıdır. Disgrafi nedir belirtileri nelerdir şu şekilde özetlenebilir, 

 • Disgrafi bakıldığında bu semptomlar kişiden kişiye farklılık gösterir ve bu belirtilere bakıldığında okul öncesinde görülebilir. 
 • Hatalı kalem tutmak, düz bir hat üzerinde kalemle geçmede zorluk yaşamak ve sınırlı bir alanın çizilmesi zor olabilir. 
 • Şekilleri ters çizmede eğilimindedirler, boyamalarda taşıma yaparlar ve aynı zamanda basit şekilleri de kopyalamakta zorlanabilirler. 
 • İlkokul dönemindeki belirtilerde defter düzeni bozuk olur, duyduğu kelimeleri ve cümleleri geçirmede zorlanırlar. 

Diskalkuli Nedir? 

Diskalkuli nedir genel olarak matematik ile beraber aritmetik ile ilgili öğrenmeyi etkileyen bir gelişimsel bozukluk olmaktadır. Matematik disleksi durumu çoğu zaman olarak tanımlanmaktadır. Bu durum çocuklarda zekâ seviyesinde ve kullanılan öğretim yöntemlerinden bağımsız olmaktadır. Zorluk durumuna bakıldığında genellikle sayısal olan sembollerle beraber toplama, çıkartma, çarpma, bölme gibi birçok aritmetik işlem yapmada zorlaşmaktadır. Diskalkuli nedir, belirtileri nasıldır bakıldığı zaman, 

 • Sayısal bilgilere ulaşma ile işlemeyi zorlaştıran ve sayısal dili işleyen diskalkuli tanımı aynı sinir bağlantılarının işlevsizliği olabilir. 
 • Diskalkuli neden olur bakıldığı zaman diskalkuli genellikle beyindeki nöral fonksiyonun bozukluğu olarak gösterilmektedir ve bu fonksiyon bozukluğu durumunda bilişsel bozulmalara yol açabilir. 
 • Odaklanma ile konsantrasyon konusunda bu nöral ağlardaki yapısal eksiklik ile alakalı olmaktadır ve bu durumda zihnin keskinliği etkilenir. 
 • Diskalkuli egzersizleri ile beraber profesyonel olan kişiler çocuklara özel eğitim verilir ve çocukların matematiği anlaması sağlanır.  
 • Dikkatte sorun yaşamak gibi bu becerilerde görevler çok önemlidir ve matematik kabiliyetinden yoksun olan çocuklarda odaklanmama durumu olabilir. 

Disleksi-Disgrafi-Diskalkuli Tedavileri Nasıl Olur? 

Disleksi-Disgrafi-Diskalkuli genel olarak bir özgül öğrenme güçlüğü olmaktadır. Bu durumlar genel olarak kişilerin ömrü boyunca sürecek bir durum olduğu için tedavi dışında bir hastalığın yol açtığı sorunlara ilişkin olarak alınacak önlemlerle tedavi planlanmaktadır. Çünkü diğer birçok rahatsızlıklarla beraber tüm bu bozukluklar ilaç veya ameliyat ile düzelmez.  

Hastaların belirtileri ilkokul döneminden itibaren görülebilir ve teşhis yapıldıktan sonraki aşamada çocuklar özel bir eğitime tabi tutulurlar. Çocukta eğer herhangi bir zekâ geriliği olmazsa bireyselleştirilmiş olarak verilen eğitimler çocuktaki rahatsızlıklar en aza indirilmektedir. Öğrenme bozukluğu bakıldığında disleksi bozukluğu sıklıkla görülmektedir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğü Terapisti Nedir? 

Özgül öğrenme güçlükleri yani disleksi, disgrafi ile diskalkuli için terapistten yardım alınabilmektedir. Teşhis sonrasında tanısı konulan bireylerde diğer kişilere göre öğrenimleri daha yavaş ve ilerlemesi kaçınılmaz olan bir durum olmaktadır. Belirlenen bu durumu ortadan kaldırmak amacı ile hasta olan çocuklara ödevlerinde ve araştırmaları için daha fazla süre ile imkân tanınabilmektedir. Özgül öğrenme güçlüğü terapisti ile beraber profesyonel kişilerden yardım alınabilir ve ne kadar erken teşhis edilirse o kadar önemlidir.