otizm tedavisi nasıl gerceklesir

Otizm tedavisi nasıl gerçekleşir genel olarak etkili bir ilaç tedavisi bulunmaz fakat çocuklarda meydana gelen davranış sorunları, dikkat eksikliği, uyku problemi, öfke kontrolü gibi durumlarda ilaç kullanılabilir. Otizm tedavisi genellikle yıllar boyu devam edilmesi gereken bir bozukluk olarak görülmektedir bu sebeple ailenin otizm konusunu bilmesi önemlidir. Az sayıda bulunan olguda kısa süreli ve aynı zamanda erken başlanan bir eğitim ile beraber bu tanının tamamen yok olduğu görülebilmektedir. 

Büyük bir kesim de uzun seneler eğitimde devamlılık gerekir ve çocuklarının normal olması ve belirtilerin de hafif olması ile 6 yaş öncesinde konuşma becerisinin gelişmesi tedavi için pratiklik sağlar. Bununla beraber Transkraniyal Manyetik Uyarım gibi tedavi yönteminde son dönemde özellikle otizm için etkinliği araştırılmaktadır ve bu araştırma sonucu otizm tedavi edilebilir. 

Otizm Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Otizm genel olarak Yaygın Gelişimsel Bozukluklar veya Spektrum Bozuklukları olarak bilinirler. Otizm nedir, nasıl tedavi edilir bakıldığında otizm sorunu, erken çocukluk döneminden belirtilen görüldüğü bir nöro-gelişimsel bozukluk olmaktadır. Otizm konusunda belirtiler bazı çocuklarda erken yaşlarda görülür bazı çocuklarda da normal giden bir gelişimle beraber bir anda aksaklık görülebilir. 

Otizm genellikle ilk 3 yaştan itibaren görülür ve kişilerin hayat boyu devam eden bir rahatsızlıklar. Günümüzde bazı basit testler ile tanısı konulur ve erken tanı uygulandığı zaman uygun rehabilitasyon yöntemleri uygulanır. Otizm tedavisi tam olarak bulunmaz fakat meydana gelen sorunlar hafifletilir bunlar, 

  • Otizmli olan bireylerin bireysel ve sosyal yetenekleri ile otizm tedavinin amacı geliştirmektir ve bu amaç ile davranışsal eğitim ile özel terapi uygulanır. 
  • Uygulanacak olan tedavilerin aileye uygun olması önemlidir ve özellikle motor yeteneklerini arttırmaya yönelik terapiler yapılır. 
  • Konuşma terapileri ile beraber sosyal iletişim becerisi kazandırılır ve bu terapiler oldukça fayda sağlar. 
  • Depresyon, dikkat eksikliği, aşırı yeme eğilimi veya hiperaktivite gibi bozukluklar otizme eşlik edebilmektedir ve bu durumlarda farklı tedavilerde uygulanabilir, gerekirse ilaç kullanılır. 
  • Ebeveyn eğitimi son derece önemlidir ve otizm tedavi sırasında aynı zamanda günümüzde otizm konusunda ailelere destek sağlayan yasal sivil toplum kuruluşları vardır. 

Otizm Erken Teşhis ve Tedavi 

Otizm sorunun erken teşhisi önemlidir, otizm erken teşhis ve tedavi bakıldığı zaman otizm tanısına bakıldığında öncelikle beyin görüntüleme yöntemi veya kan-idrar tahlili gibi tanı koymada kullanılan bir biyolojik test bulunmaz. Yapılan tanı genellikle klinik gözlem ile beraber davranışsal özelliklere göre konmaktadır. Otizm genel olarak 2 yaş civarında belirtiler gözlemleye başlar. Tanı konulur fakat iyi bir klinik gözlem ile 1 yaşındaki çocuklarda bile belirti görülebilir. 

Otizm teşhisinde bebek anne karnında iken saptamak mümkün değildir ve bu sebeple aileler çocuklarına otizm tanısı düşünüldüğü zaman profesyonel kişilerle beraber otizm testi yaptırabilirler. Böylece otizm şüphesinden emin olabilirler. 

Otizm Neden Tedavi Edilmelidir?  

Otizm ile erken teşhis ve hemen tedaviye geçilmesi önemlidir böylece çocukların tam potansiyellerine ulaşılabilir. Çocuklarda tedavinin birincil amacı çocukların sorumluluklarının farkına varılması ve becerilerini geliştirmesidir. Otizm belirtileri sonrasında davranışlar zamanla farklılık gösterir bu sebeple tedavi stratejilerinde bireysel ihtiyaçlar ile beraber aile kaynaklarına göre düzenlenir.  Bunun dışında otizm neden tedavi edilmelidir konusunda şu şekilde özetlenebilir, 

  • Erken teşhis ile beraber tedavi uygulanması ile çocuklar sosyal hayata daha uyumlu hale getirilebilir  
  • En başarılı olan program ailelerin de çocuklarına sosyal, uyum sağlayıcı, davranışlar eğitici yönlerin katılmasıdır. 
  • Özel eğitim kurumları ile beraber çocukların fonksiyonlarının gelişmesi ile potansiyelinin artmasını sağlar, akademik alanda da çocuklara destek sağlanır. 
  • Davranışsal eğitim ile beraber pozitif destek sağlanması önemlidir ve özellikle özel terapilerle beraber çocuklara fiziksel, dil ve sosyal beceri geliştirmede yardımcı olur. 
  • Otistik çocuklarda duyuların geliştirilmesi sağlanır yani koklama, dokunma, duyma, görme gibi gelen bilgiyi daha iyi yönetmelerini sağlar. 

Otizm Tedavi Edilmezse Ne Olur? 

Otizm durumu özellikle çocukluktan itibaren tanısı konulduğunda aileler için zorlayıcı bir süreç olabilir. Çocukların otizm durumunda olması anne ve babalara büyük bir sorumluluk yükler. Bazı çocuklarda meydana elen farklı psikolojik sorunlar da otizm gibidir bu sebeple ailelerin öncelikle bir uzman ile görüşmesi gerekir.  

Otizm tedavi edilmezse ne olur bakıldığında çocuklarda sosyal ve iletişim sorunu ile başlayan bu durum onu yetişkinliğine kadar takip eder ve hem eğitim, akademik, sosyal ilişki gibi birçok durumu olumsuz olarak etkiler. Otizm genel olarak çocukların sosyal hayatını etkiler ve onları sosyalleştirmekten uzaklaştırır. Eğer bir rehabilitasyon alınmazsa çocuklar kendi içine kapanır ve zamanla daha agresif olabilirler.  

Hayatlarında meydana gelen en ufak sürtüşme ile onları şiddet meyilli bir hale getirebilir ve hatta kendilerine zarar verirler. Acıya karşı duyarsız oldukları için zararlar çok daha ileri düzeye çıkabilir. Otizmli çocukları olan bireyler, Otizm tedavi edilir mi konusunda çok kafa yorarlar fakat alınan uygun bir eğitimle beraber çocukların bu sorunları önemli derecede azaltılabilir.